Интегрити Одит

услуги

Счетоводни услуги и счетоводни решения

  • Цялостна организация на счетоводния процес и финансово-счетоводната система;
  • Препоръки и организиране на индивидуален сметкоплан;
  • Текущо счетоводно отчитане;
  • Счетоводни решения по прилагане на международни и национални счетоводни стандарти;
  • Инвентаризация на активи и пасиви;
  • Съдействие по годишно счетоводно приключване;
  • Съставителство на финансови отчети (годишни и междинни);
  • Администриране на персонал и заплати;

Предлагаме още...