Интегрити Одит

Кои сме ние

Създадохме Интегрити Одит през 2020 г. след повече от 20 години богат професионален опит. Обединяват ни нашето усещане за смисъл и ценностна система, както и желанието да бъдем най-доброто, на което сме способни в професията.

Основателят и управител на Интегрити Одит – регистриран одитор Пламена Маринова е член на Института на дипломираните експерт счетоводители в България и като такъв е пряко отговорен за спазване на етични норми и професионални принципи, които са заложени и в модела на работа на компанията.

Нашата мисия е...

да предоставяме одиторски и консултански услуги с добавена стойност за нашите клиенти, като споделяме своите знания и опит и прилагаме международно признати одиторски практики.

Ценностите ни са...

Етика и почтеност

Вярваме, че почтеността е в основата на устойчивия бизнес успех. Чрез спазване на етични принципи и общоприети бизнес норми, градим добро име и професионална репутация.

Непрекъснато професионално усъвършенстване

Постоянно поддържаме и обогатяваме нашите знания и компетенции. Така гарантираме, че нашите услуги отговарят на високи професионални стандарти за качество и най–добри счетоводни практики.

Целенасочена отговорност към общността

Стараем се да въздействаме положително върху тези, които са имали или имат по-малко възможности да се развиват и растат. Активно участваме в социални инициативи и дарителски кампании.

Какво предлагаме

Независим финансов одит

Одит на финансови отчети и друга финансова информация.

Счетоводни услуги и счетоводни решения

Организиране на счетоводния процес и счетоводно консултиране по прилагане на международни и национални счетоводни стандарти.

Данъчно консултиране

Лични и корпоративни данъци, данъчна защита, прилагане на СИДДО.

Бизнес консултиране и професионални съвети

За да отговорим на вашите очаквания и необходимост от бизнес консултации си партнираме с водещи професионалисти и консултанти, с които споделяме общи принципи на работа и визия за бъдещето!

Чрез съдействието на нашите партньори ние затваряме кръга от професионалните и бизнес услуги, които желаете и повишаваме качеството на одиторските и консултантски услуги, които предлагаме.

Правни консултации

Нашите клиенти

Нашите клиенти са нашия основен актив. Градим доверието им към нас с усилена работа, емпатия и силна мотивация за взаимен успех. Вярваме, че с почтенност, отдаденост, знания и опит сме заслужили достойното място на техен добър и предпочитан бизнес партньор.

Наши клиенти са небанкови финансови институции, производствени предприятия, дружества, занимаващи се с търговия на хранителни и нехранителни стоки, производство на ел.енергия, инвестиционни и публични дружества.