Интегрити Одит

отговорност

Корпоративна социална отговорност

„Световният съвет на бизнеса за устойчиво развитие“ определя корпоративната социална отговорност като задължение на бизнеса да допринася за устойчивото икономическо развитие, трудовите отношения с работниците, техните семейства, местната общност и обществото като цяло, за подобряване качеството на живот.

Интегрити Одит поема ангажимент да дарява 2 % от счетоводната си печалба за социални проекти. Дружеството е дарител към Сдружение SOS Детски селища.

Ние вярваме, че доброто прави добро и за това изразяваме готовност да участваме като доброволци в социални инициативи.